0723212352_60fad0f8f1dd4.jpg
0723211754_60facf922d9f4.jpg
0723211443_60faced31062d.jpg
0512075251_609b26e366c17.jpg
Phân Hữu Cơ Vi Sinh Tafa

Phân Hữu Cơ Vi Sinh Tafa

Mã số loại phân:MSP 003
Giá LIÊN HỆ
Phân hữu cơ vi sinh cao cấp Tafa là loại phân bón cao cấp chủ lực của Tafa Việt, được sản xuất dựa trên quy trình công nghệ tiên tiến hoàn toàn khép kín. Loại phân bón tự nhiên này có thành phần dinh dưỡng chủ yếu từ phân gà…
Phân Hữu Cơ Vi Sinh Tafa

Phân Hữu Cơ Vi Sinh Tafa

Mã số loại phân:MSP 002
Giá LIÊN HỆ
Phân gà hữu cơ Tafa là loại phân bón nổi bật được nhà nông tin dùng. Loại phân bón này được sản xuất dựa trên quá trình xử lý hàng đầu thế giới và được sản xuất dựa trên quy trình công nghệ tiên tiến hoàn toàn khép kín của…
Phân Hữu Cơ Vi Sinh Tafa

Phân Hữu Cơ Vi Sinh Tafa

Mã số loại phân:MSP - 001
Giá LIÊN HỆ
Phân 001 là loại phân bón 90% từ phân gà tự nhiên thân thiệt với môi trường được xử lý theo công nghệ Nhật Bản. Đảm bảo tối đa dinh dưỡng phù hợp với mọi loại cây trồng. Loại phân bón tự nhiên này có thành phần dinh dưỡng cao…
Back To Top