0723212352_60fad0f8f1dd4.jpg
0723211754_60facf922d9f4.jpg
0723211443_60faced31062d.jpg
0512075251_609b26e366c17.jpg
Phân Hữu Cơ Vi Sinh Tafa

Phân Hữu Cơ Vi Sinh Tafa

Mã số loại phân:MSP 003
Giá LIÊN HỆ
Phân hữu cơ vi sinh cao cấp Tafa là loại phân bón cao cấp chủ lực của Tafa Việt, được sản xuất dựa trên quy trình công nghệ tiên tiến hoàn toàn khép kín. Loại phân bón tự nhiên này có thành phần dinh dưỡng chủ yếu từ phân gà…
Phân Hữu Cơ Vi Sinh Tafa

Phân Hữu Cơ Vi Sinh Tafa

Mã số loại phân:MSP 002
Giá LIÊN HỆ
Phân hữu cơ vi sinh cao cấp Tafa là loại phân bón cao cấp chủ lực của Tafa Việt, được sản xuất dựa trên quy trình công nghệ tiên tiến hoàn toàn khép kín. Loại phân bón tự nhiên này có thành phần dinh dưỡng chủ yếu từ phân gà…
Back To Top